Uniwersytet Śląski w Katowicach
PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.
Kontakt

BIURO PROJEKTU:

 

Wydział Artystyczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn

 

email: pwp@us.edu.pl

 

tel. 33 854 64 24

 

 

Collegium Technicum, pokój 14

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia SpójnościUniwersytet Śląski w KatowicachUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni