Uniwersytet Śląski w Katowicach
PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.
Nowości & wydarzenia
Recenzja muzyki i audio studenta studiów II stopnia
2015
05
08
Zachęcamy do zapoznania się z recenzją muzyki i audio z Pillars of Eternity napisaną przez studenta studiów II stopnia na kierunku "Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej".
Wydarzenia dla studentów
2015
04
23
Studenci studiów II stopnia kierunku "Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej" wzięli udział w tym roku już w wielu wydarzeniach.
Zaproszenie do udziału w stażach zagranicznych
2015
04
01
Zapraszamy do udziału w 150 godzinnych stażach zagranicznych w Czechach realizowanych w ramach projektu „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego”.
Przerwa świąteczna
2015
04
01
Niniejszym informujemy, że w dniach 3 i 6 kwietnia 2015r. Biuro projektu będzie nieczynne.
Życzenia
2015
03
31
Życzenia Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości Świąt Wielkanocnych składa personel projektu „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego”.
Zaproszenie do składania ofert
2015
03
02
Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do składania ofert na udział w charakterze prelegenta w trakcie warsztatów studentów z potencjalnymi pracodawcami.
Zaproszenie do składania ofert
2015
02
26
Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do składania ofert na usługę gastronomiczną w trakcie warsztatów.
Zaproszenie do składania ofert
2015
02
26
Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do składania ofert na usługę gastronomiczną w trakcie spotkania konsultacyjnego.
Zaproszenie do udziału w stażach krajowych
2015
01
30
Zapraszamy do udziału w 150 godzinnych stażach krajowych realizowanych w ramach projektu „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego”.
KolędUŚ-a
2014
12
30
Międzywydziałowy Zespół Folkowy "FolkUŚ" i jego przyjaciele, czyli pracownicy naukowi i administracyjni cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego przygotowali świąteczny wideoklip.
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia SpójnościUniwersytet Śląski w KatowicachUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni