Uniwersytet Śląski w Katowicach
PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.
Nowości & wydarzenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
2014
09
19
Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Rekrutacja na studia II stopnia pn. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
2014
08
22
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi rekrutację na nowo utworzony kierunek studiów II stopnia w ramach realizacji projektu pt. "PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego". Pozostało już niewiele miejsc, a rejestracja trwa do 14.09.2014r.
Reklama w CD-ACTION
2014
07
03
Już od 1 lipca dostępny jest najnowszy numer miesięcznika branżowego CD-ACTION, w którym została opublikowana reklama studiów II stopnia na kierunku "projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej" ze specjalizacjami: grafika komputerowa gier oraz dźwięk w grach.
Uniwersytet Śląski przystąpił do Śląskiego Klastra Dizajnu
2014
07
02
Uniwersytet Śląski w Katowicach, koordynator projektu "PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (...)", dołączył do członków Śląskiego Klastra Dizajnu. Działanie Klastra skoncentrowane jest na wzroście konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego poprzez wykorzystywanie potencjału wiedzy i innowacyjności nowoczesnego projektowania.
E3 Expo 2014
2014
06
06
Już 10 czerwca 2014r. rozpoczną się największe targi przemysłu gier komputerowych i wideo - E3 Expo 2014. Tegoroczna edycja potrwa do 12 czerwca i tradycyjnie odbędzie się w Los Angeles. Wśród wystawców znajdują się najwięksi wydawcy w branży.
Rekrutacja na studia II stopnia pn. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
2014
05
27
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi rekrutację na nowo utworzony kierunek studiów II stopnia w ramach realizacji projektu pt. "PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego".
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia SpójnościUniwersytet Śląski w KatowicachUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni