Uniwersytet Śląski w Katowicach
PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.
Projekt

Najważniejsze informacje o projekcie pt. "PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego"

 

 

Cel projektu

 

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w zakresie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej poprzez adaptację rozwiązań stosowanych w Czechach.

 

 

Okres realizacji projektu

 

01.01.2014r. - 30.06.2015r.

 

 

Grupa docelowa projektu

 

32 studentów oraz 10 pracowników UŚ.

 

 

Krótki opis projektu

 

W ramach realizacji projektu w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego - Uniwersytet Ostrawski, zostaną utworzone studia II stopnia pn. "projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej" ze specjalizacjami: grafika komputerowa oraz dźwięk w grach. Wdrożenie przedmiotowego projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji kadry Wydziału Artystycznego w zakresie kształcenia specjalistów projektowanie gier oraz podniesienia kwalifikacji przyszłych absolwentów. Studenci będą mogli korzystać ze szkoleń, warsztatów branżowych, staży oraz wizyt studyjnych w firmach. Pracownicy UŚ będą mogli wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych, wizytach szkoleniowych oraz w wizytach studyjnych zagranicą.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 

 

 

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia SpójnościUniwersytet Śląski w KatowicachUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni