Uniwersytet Śląski w Katowicach
PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.
Nowości & wydarzenia
2015
06
15
Publikacja "Wstęp do projektowania gier wideo"
Uniwersytet Śląski w Katowicach zachęca do zapoznania się z publikacją pn."Wstęp do projektowania gier wideo".

Publikacja została wytworzona w ramach realizacji projektu pt. „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciuo doświadczenie partnera zagranicznego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr umowy o dofinansowanie: UDA- POKL.04.01.01-00-090/13-00:

 

Publikacja

 

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia SpójnościUniwersytet Śląski w KatowicachUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni