Uniwersytet Śląski w Katowicach
PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.
Nowości & wydarzenia
2015
06
03
Zaproszenie do składania ofert
Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia wykładów przez specjalistów z branży gier komputerowych i pokrewnych, w tym związanych z procesem projektowania gier, w trakcie warsztatów w ramach „Letniej Akademii Gier"

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pt. „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciuo doświadczenie partnera zagranicznego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr umowy o dofinansowanie: UDA- POKL.04.01.01-00-090/13-00.

 

Szczegółowe informacje.

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia SpójnościUniwersytet Śląski w KatowicachUnia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera
zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni